19/04/2013

VIDEO VỀ GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM (HÌNH NÓN)
CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ UỐN ỐNG.MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY TIỆN.
( Description of the parts and functions of a lathe ).


Đăng nhận xét

KHÍ NÉN CƠ BẢN - BÀI SỐ 2