19/08/2012

BÀI HỌC SỐ 5


Mở đầu : Ở bài số 5 ta sẽ đi qua một lệnh mới của autocad đó chính là lệnh vẽ đường tròn Circle
- Kí hiệu tắt của lệnh này là kí tự ( C ).

-         6 cách vẽ đường tròn :
    1.      Vẽ đường tròn có tâm và bán kính cho trước