15/01/2011

Bài tập AutoCAD 15

CÀI ĐẶT

MÌNH VIẾT BÀI NAY CHO PHIÊN BẢN AUTOCAD 2007
1.Cài đặt cho autocad 2007.

2. KHỞI ĐÔNG AUTOCAD (2007)


KHÍ NÉN CƠ BẢN - BÀI SỐ 2