10/01/2011

Bài học số 1. (Bài học nền tảng cho các bài học kế tiếp)


1.
a. Trước khi vào bài học số 1 này tôi có đôi điều muốn góp ý với các bạn.
- Autocad là một phần mềm vẽ thông dụng và căn bản, là dân kỹ thuật thì phải biết và phải giỏi autocad.
- Tóm lại autocad phải ngấm vào máu mới được.

b.MỘT SỐ CÁCH GIÚP BẠN CÓ THỂ VẼ NHANH TRONG AUTOCAD.
- Thứ nhất : không dùng thanh công cụ, phải nhập lệnh tắt từ bàn phím  và nên nhớ là nhập lệnh bằng tay trái.
- Thứ hai : tay phải không bao giờ bỏ chuột ra (phải ghi nhớ kỹ điều này).
- Thứ ba : điều chỉnh lệnh tắt thích hợp với công việc của mình.
c.MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CON CHUỘT .
- Trên chuột thông thường có 3 phím như hình .

BÀI SỐ 2

Mở đầu : Ở bài số 2 này ta học một số lệnh căn bản đầu tiên .
a. Lệnh vẽ đường thẳng : Line (L) ,có 4 cách vẽ lệnh line (L) :
- Lệnh line (L) với chế độ Orthor ( F8). ( vẽ những đường thẳng // Ox và // Oy ).
- Lệnh line (L) với phương thức nhập tọa độ tương đối .
- Lệnh line (L) với phương thức nhập tọa độ tuyệt đối .
- Lệnh line (L) với phương thức nhập tọa độ cực .
Chúng ta lần lượt đi vào 4 cách vẽ này với  những ví dụ cụ thể , chữ L trong ngoặc đơn chính là chữ viết tắt của lệnh line .

BÀI SỐ 3.

Mở đầu : Ở bài số 3 này ta sẽ làm một số bài ở phần bài tập số 1 áp dụng lệnh line (L) vừa học.
- Các bạn vô phần bài tập autocad sau đó chọn bài tập số 1.

BÀI SỐ 4

Mở đầu : Ở bài số 4 ta sẽ đi qua một lệnh mới của autocad đó chính là lệnh PROPERTIES tạm dịch là tính chất .
- Kí hiệu tắt của lệnh này là hai kí tự ( pr ).
1. Tại dòng command các bạn gõ:  pr sau đó enter lập tức bên góc trái cửa sổ autocad một bảng sau xuất hiện .

Bài tập AutoCAD 1

Bài tập AutoCAD 2

Bài tập AutoCAD 17

Bài tập AutoCAD 16

Bài tập AutoCAD 10

KHÍ NÉN CƠ BẢN - BÀI SỐ 2